Επικοινωνία

«ΛΥΔΙΑ»  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΥΔΙΑ Α.Ε

ΟΜΟΜΙΑΣ & ΔΟΙΡΑΝΗΣ 40 Τ.Κ. 65302 ΚΑΒΑΛΑ

ΤΗΛ./ ΦΑΧ 2510 830946

e-mail  info@lydiatv.gr